CORPORATIE TRIATLON / DUATLON
HOME

WEDSTRIJDREGLEMENT

 
 

Aansprakelijkheid
Deelname aan de Corporatietriatlon is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie van de Corporatietriatlon kan derhalve op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van welke aard dan ook.

Fair-Play
De run-bike-run is een sportief evenement met een competatief karakter. We hanteren geen officieel wedstrijdreglement. We verwachten fair-play van alle deelnemers.

Wedstrijdleiding
Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding, jury, parcoursbegeleiders en politie dienen stipt en direct te worden opgevolgd. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden. Denk ook aan het milieu: laat geen afval achter!

De wedstrijdleiding heeft het recht om, na overleg met een arts, EHBO-er, of parcoursbegeleider, een deelnemer op medische gronden uit de wedstrijd te nemen.

Stayeren
Het stayeren tijdens het fietsen is verboden. Je stayert wanneer de afstand tot de voorgaande fietser minder dan 10 meter is. Als je door de jury wordt betrapt op stayeren, wordt een gele kaart getoond. Daarna kan het jurylid op een veilige willekeurige plaats de fietser (of een gehele groep fietsers) laten stoppen.

Wanneer dit stopgebod niet wordt opgevolgd krijgt men (of de gehele groep) een rode kaart getoond. Dit betekent diskwalificatie.

Afmelden
Tijdens de wedstrijd
Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient zich onmiddellijk af te melden bij de organisatie bij start/finish.

Voor de wedstrijd
Ben je, om wat voor reden dan ook, verhinderd om aan de wedstrijd deel te nemen, meldt dit dan alsjeblieft uiterlijk één dag voor de wedstrijd bij de organisatie: corporatietriathlon@heemwonen.nl.

Bij afmelding voor 24 augustus retourneren wij het inschrijfgeld onder aftrek van € 2,50 administratiekosten. Bij afmeldingen vanaf 24 augustus zal geen inschrijfgeld meer worden geretourneerd. Op de dag zelf dient contact opgenomen te worden met het wedstrijdsecretariaat: 06 – 29 09 16 82

Wij danken je voor je medewerking.

 

COUNTDOWN:

 

 

Schrijf je nu in!

Doe je ook mee met de Run-Bike-Run? Individueel of als team? Schrijf je dan uiterlijk voor 6 september in op deze website.

Afstanden
Run Bike Run
* Road lang: 10km lopen 40km fietsen 5km lopen
* Road kort: 5km lopen 20km fietsen 2,5km lopen
* Off-road: 5km lopen 18km fietsen 2,5km lopen

Categorieën
* Individueel dames
* Individueel heren
* Teams. Een team mag bestaan uit minimaal 2 en maximaal 3 deelnemers.